SCN i pressen

Alle Børn Har En Stemme i Hillerød

Sang skal være en naturlig del af børns liv

Siden august har børnene i 2. klasse på Sophienborgskolen én gang om måneden mødtes for at synge sammen i et kor under navnet »Alle børn har en stemme«. Koret ledes af Mie Korp Sloth samt Tine Matthews, korleder i Ullerød kirke og Mads Strandgaard, pianist og souschef i Hillerød Musikskole. Projektet er den spæde begyndelse til det større projekt, som skal komme alle indskolingsbørn i Hillerød til gode i de kommende år, hvor man vil opgradere sangundervisningen med hjælp fra Sangcenter Nordsjælland. »Alle børn har en stemme« er et samarbejde mellem Ullerød og Hillerød Kirker, Hillerød Musikskole og Sangcenter Nordsjælland og er realiseret med støtte fra både kirkerne, musikskolen samt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød Kommune.