Sangen får ny platform at stå på

Morten Ernst Lassen er initiativtager til Sangcenter Nordsjælland, der får 125.000 kroner i årligt støtte fra Fredensborg Kommune.

Sangcenteret skal hjælpe sangglæden på vej, så endnu flere mennesker begynder at synge – og bevarer den danske sangskat.

Ifølge Morten Ernst Lassen er der mange fordele ved at synge mere. Bedre humør, bedre indlæring og et større fællesskab.

Men har vi ikke sang nok? Musikskole, Slotskirkens pigekor, provstiets spirekor og talrige små kor i hvert af kommunens fire bysamfund?

Ja – og nej, og netop det er en af Morten Ernst Lassens vigtigste pointer.

– Vi mangler nogle til at facilitere sangen. Sangcenter Nordsjælland vil gerne have skolerne og musikskolerne til at samarbejde med erhvervslivet og provstiet, men det er svært, hvis skolerne skal tage fat i erhvervslivet. Eller hvis provstiet skal have fat i skolerne. Så bliver der tit sagt, at de jo bare vil ud og forkynde kristendommen. Det samarbejde kan vi skabe, forklarer Morten Ernst Lassen og fastslår, at med Sangcenter Nordsjælland bliver det lettere at bygge broer mellem alle de parter, der gerne vil have