Fredensborg får lokalt sangcenter

Sangcenter Nordsjælland får et årligt driftstilskud på 125.000 kr.

Sangcenter Nordsjælland bliver en realitet, efter Fredensborg Kommunes Kulturudvalg tidligere i år besluttede at yde et årligt driftstilskud på 125.000 kr. Herudover har også Fredensborg Provsti støttet med 60.000 kr. til starten.

Sangcenter Nordsjælland bliver en selvejende, ikke erhvervsdrivende institution, der arbejder bredt og netværksorienteret for at fremme sangen i Fredensborg Kommune.

Sangcenter Nordsjælland kommer til at arbejde med tre hovedindsatsområder: Dannelse (for alle børn i indskolingen og mellemtrinene), uddannelse (for særligt talentfulde og motiverede børn), og folkelighed (for alle).

Der er allerede etableret 10 lignende centre rundt om i landet.

Initiativtager og kommende direktør for Sangcenter Nordsjælland er Morten Ernst Lassen, der har en baggrund som operasanger, men i dag også arbejder som international musikkonsulent. Han og familien flyttede til Fredensborg for et par år siden